Co je to biodiverzita?

úvod

Do školního EKOklubu chodily samé fajn děti, Anča z osmičky, dvojčata Honza a Pepa z 6. B (které si kdekdo pletl), drobná a upovídaná Klára a vtipálek Tomáš. V klubu byla zábava – děti se učily o přírodě, podnikaly výpravy za dobrodružstvím, pozorovaly zvířata a ptáky a vymýšlely, jak lépe chránit životní prostředí, třeba tím, že vybudují na školním pozemku ptačí budky.

Jedno středeční odpoledne přiběhl Pepa do klubovny a mával nadšeně papírem. „Hele, nová internetová soutěž! Tajemství biodiverzity… Co vy na to?“

„Tajemství čeho…? Biozity? Co to je?“ podivila se Anča.

„Kdepak, biodiverzity! To se právě díky soutěži dozvíš…“ usmál se Pepa a začal pečlivě studovat pokyny k přihlášení:

Pojmenujte svůj soutěžní tým:

„Hmm… Co třeba Ekoklubáci? Nebo Bizoni! Počkej, nech mě ještě přemýšlet… Už to mám! Zelené šípy! Néé, já bych to spíš viděl na…“

Na pár minut se spustila živá diskuze na téma ‘název soutěžního týmu‘. Necháme je tedy se dohadovat, vás čeká podobný úkol!

„První soutěžní zadání, jste připraveni?“ Pepa se porozhlédl po třídě, všichni souhlasně pokyvovali hlavami. Nahnul se tedy k počítačové obrazovce a začal číst: „Letošní rok byl vyhlášen Organizací spojených národů mezinárodním rokem biodiverzity.“
Honza zbystřil: „Ty jo, vyhlásit mezinárodní rok není jen tak, to už k tomu musí být pořádnej důvod!“
„Hmmm, to je sice hezký,“ zabručel Tomáš, „ale co to vůbec je, ta biodiverzita?“
„Nebuďte tak netrpěliví a poslouchejte,“ odvětil Pepa a pokračoval dál ve čtení:

Až se příště vypravíte na procházku do přírody, na chvilku se zastavte a pozorně si prohlédněte kůru stromu, ztrouchnivělý pařez nebo třeba břeh řeky. Co vidíte? Nespočet živočichů, malých i velkých, tlustých a tenkých, známých i neznámých? A k tomu nejrůznější rostliny, mechy či houby?

Naše planeta je domovem pro miliony živočišných a rostlinných druhů, které tvoří její hlavní bohatství. Bohatství, které je mnohem důležitější než třeba zlato nebo diamanty a kterému se říká biologická rozmanitost nebo právě biodiverzita.

Biodiverzita je všude okolo nás, od toho nejmenšího broučka po ten nejvyšší strom. Provází nás na každém kroku - většina kyslíku, který dýcháte, pochází z planktonu ve světových oceánech a hustých lesů po celém světě. To jablko, které jste měli ke svačině, vyrostlo díky opylení včelami, vaše oblíbené džíny „vzešly“ z keře bavlnovníku a babiččina bábovka zase z pole pšenice.

1) Biodiverzita je tedy živá příroda ve všech podobách (člověk, zvířata, rostliny,
houby a vše, co je nebo bylo jejich součástí – peří, spadlé listí apod.). Je dobré
vědět, že u živé přírody můžeme pozorovat rozmanitost (neboli biodiverzitu) ve třech oblastech:

  • Rozmanitost druhů (neuvěřitelné bohatství rostlinných
    a živočišných druhů na Zemi)
  • Genetická rozmanitost („individualita“ každého jedince, tzn. jedna kočka domácí je černá, druhá bílá s šedými tlapkami a třetí třeba mourovaná!)
  • Rozmanitost ekosystémů (o ekosystémech se dozvíte více v otázce č. 3)

Málokdo si bohužel uvědomuje, jak zásadní význam má biodiverzita pro člověka a jak velké nebezpečí její ztráta představuje… Co myslíte, proč je biodiverzita tak důležitá?

a) díky biodiverzitě máme co jíst, pít, dýchat

b) ztrátou biodiverzity přicházíme o bohatství a krásu přírody

c) biodiverzita nám poskytuje mimo jiné léky, stavební materiál, obnovitelné zdroje energie, palivo

d) odpovědi a) a b) jsou správně

e) odpovědi a), b) i c) jsou správně

2)

Kde všude můžeme na biodiverzitu narazit?

a) pouze v zalesněných oblastech

b) na poušti, v tundrách, na severním a jižním pólu, ne však v moři

c) v kaluži, na poušti, v moři, v horách, kdekoliv!

d) pouze v místech, kde nedošlo k lidskému zásahu

3)

V otázce č. 1 jsme zmínili slovo „ekosystém“. Víte, o čem je řeč? Poradíme vám
- je to více méně základní jednotka přírody, biodiverzita by byla bez ekosystémů nahraná!
Zkuste si toto slovo „vygooglovat“ (tedy vyhledat pomocí webového vyhledávače)
a zjistit, co přesně znamená…

a) ekosystém je část přírody, do které člověk nezasahuje a nechává ji v původním stavu. Najdeme jej tedy v národních parcích či chráněných krajinných oblastech, ale i v jiných místech, která nebyla poznamenána lidskou činností.

b) ekosystém je geograficky ohraničené území, které má po celé své délce a šířce podobné podnební a přírodní podmínky (tzn. rovníková Afrika, Himaláje apod.) a ve kterém se nacházejí vzácné živočišné a rostlinné druhy.

c) ekosystém je celek tvořený společenstvím rostlin a živočichů spolu s prostředím, které jim vytváří vhodné podmínky k životu. Může se jednat o maličký ekosystém (louže, ztrouchnivělý pařez) nebo o obrovský ekosystém (moře, lesy, poušť apod.)

d) ekosystém je uměle vytvořená příroda – tzn. pole, parky, golfová hřiště, rybníky, zahrady apod.

4)

Chcete-li objevit místa s bohatou biodiverzitou, vypravte se do nejbližšího národního parku. Tam se setkáte s živočišnými a rostlinnými druhy, o kterých se vám ani nezdálo. Je to proto, že v národních parcích je příroda zvlášť pečlivě chráněna. Jak dobře znáte národní parky České republiky? Podívejte se na loga, z nichž byl odstraněn název parku, a přiřaďte ke každému parku správné logo:

5)

Jedno keňské přísloví říká: „Nakládejte se Zemí dobře. Nebyla nám dána do vínku našimi rodiči. Byla nám zapůjčena k opatrování našimi dětmi.“ 

Co to ale znamená, říkáte si? Není to tak složité - měli bychom zkrátka žít na Zemi tak, abychom uspokojili naše aktuální potřeby (bydlení, doprava, stravování, cestování apod.), aniž bychom ale ohrožovali možnosti budoucích generací. Jinými slovy, žít ekologicky, moudře a co nejvíce šetrně, protože Země je jen jedna, zatímco budoucích generací bude ještě nespočet.

Myšlence sladit rozvoj lidské společnosti s respektováním přírody se říká:

d e    rozvoj.

6)

Kolik přírody (tj. přírodních zdrojů, půdy, vody apod.) potřebujete ke svému životu? To si můžete vypočítat na internetu pomocí speciální „kalkulačky“, podívejte se třeba sem: http://www.hraozemi.cz/files/ekostopa/ekostopa.php

Kalkulačka nám vypočítá, jak velkou plochu půdy potřebujeme k zajištění našich požadavků (koukání na televizi, mytí zubů, jízdu autem apod.). Říkáme tomu ekologická stopa.

Jaká je jednotka ekologické stopy?
a) km3
b) globální hektar
c) cm
d) krok

Spousta z nás sní o životě, jaký žijí třeba Američané. Jenže kdyby měl každý člověk na Zemi žít jako průměrný Američan, potřebovali bychom k celé naší Zemi ještě alespoň čtyři takové planety!

„Už jste si někdy zkoušeli tu ekologickou šlápotu vypočítat?“ zeptal se Pepa.
„Ty jsi taky šlápota! To myslíš jako ekologickou stopu?“ opravila ho Klára.

„Možná to je hloupá otázka, ale jakou má ekologická stopa spojitost s biodiverzitou?“ zeptal se trochu nejistě Honza.

„To je jasný, čím ekologičtěji a šetrněji žiješ, tím menší nároky kladeš na přírodu! To znamená, že pro zajištění tvých potřeb „padne“ méně rostlin, stromů, zvířat nebo přírodních materiálů a vypustí se méně škodlivin do vzduchu,“ zapojila se do diskuze Anča.

„Takže malá ekologická stopa rovná se velký přínos pro přírodu a pro biodiverzitu,“ shrnul to Honza, kterému to všechno docvaklo. „Koneckonců pro lidi taky, protože jsme součástí biodiverzity!“ dodal.

 „Haha, to je vtipný,“ řekl Pepa a šťouchnul do Honzy. „Právě jsem šťouchl do biodiverzity, no to mě podrž!“ a odešel.

Ostatní si posbírali své věci a začali se hromadit u dveří. Pepa vypnul počítač, zhasnul světlo a pak jen zaklaply dveře a v klubovně nastalo ticho.