Co ohrožuje biodiverzitu?

Venku pršelo, jen se lilo, děti z EKOklubu už byly připravené okolo počítače
na druhé soutěžní zadání.

„Tak sem s tím,“ popoháněl netrpělivě Pepa Honzu, kterému se trochu pletly prsty
na klávesnici. 

Říká se, že příroda je mocná čarodějka, ale ani sebemocnější kouzla nestačí na to, aby se ubránila člověku. Ten totiž zasahuje do přírody a v mnohém jí škodí – kácí
lesy (každý rok zmizí více než 200 tisíc m2 tropického pralesa – to je rozloha téměř tří Českých republik!), loví velké množství zvířat a ryb, znečišťuje vodu, vzduch a půdu, plýtvá přírodními zdroji.

Je to smutné, ale právě lidská aktivita způsobila, že biologická rozmanitost se vytrácí s nebývalou rychlostí.

Vymírání druhů přitom může mít konkrétní negativní dopad i na život lidí, vezměte si například včely… Víte, že jedna třetina potravy lidstva je závislá na opylení včelami?  Co myslíte, že by se stalo, kdyby včely vyhynuly? Jenom v Evropě by během krátké doby zmizelo asi 20 000 rostlinných druhů, došlo by k poklesu biodiverzity a narušení potravního řetězce. Sám Einstein prý dokonce pravil, že když vymřou včely, lidstvu zbudou jen čtyři roky života.

 

Život včel - stejně tak jako život jiných zvířat, rostlin a lidí – je možný jen díky prostředí, které je obklopuje. Každý zásah do přírody narušuje křehkou rovnováhu na naší planetě a může mít na svědomí úbytek živočišných a rostlinných druhů.

„Pááni, to by mě nenapadlo, že je všechno na sobě takhle závislý,“ zamyslela se Anča. „Trochu mi to připomíná hru Jenga… Z velký věže postavený z dřevěných kostek vysunuješ jednu kostku, druhou, třetí.. Věž pořád drží, tak pokračuješ dál…
A pak se to najednou celé zhroutí…“

„To jako myslíš, že každá kostka je nějaký živočišný nebo rostlinný druh?“ zeptala se zamyšleně Klára.

„Přesně tak. Biodiverzita je ta dřevěná věž. My do ní děláme díry tím, že zabíjíme zvířata a ničíme přírodu. Jak dlouho ale budeme moct dělat díry, než se to všechno sesype?“

1)

Klára měla pravdu. Lidská činnost způsobuje stále rychlejší úbytek počtu živočišných a rostlinných druhů na Zemi. Tyto ztráty jsou nezvratné, všechny
nás ochuzují.
Jen za posledních pár desítek let klesl počet druhů na Zemi o 40 %
a momentálně je dalších 17 000 živočišných a rostlinných druhů ohrožených vyhynutím!

Co si představíš ty, když se řekne „ohrožené zvíře“? Nejspíš tě napadne panda,
gorila nebo třeba lední medvěd. Jak je to ale s ohroženými druhy v České republice? Znáš je?

a) Který z následujících druhů není u nás kriticky ohrožený?

b) Podívej se na fotografii - o jakou kriticky ohroženou rybu se jedná?

c) Jakou barvu má seznam ohrožených druhů, kde jsou evidovány všechny rostlinné a živočišné druhy, kterým hrozí vyhynutí?

2)

Znáte nějaké vetřelce? Teď nemáme na mysli nebezpečné ufony ze známého amerického sci-fi
filmu, ale rostlinné či živočišné druhy, které byly do České republiky přivlečeny z cizích zemí (někdy
i v dobré víře, že obohatí či zkrášlí místní faunu či flóru) a které tu působí neplechu.  Patří mezi ně netýkavka žláznatá, křídlatky nebo třeba akát. Tyto druhy se nekontrolovatelně šíří a agresivně
vytlačují původní druhy, které mají v přírodě podobnou funkci jako ony.

a) Jeden z nejznámějších „vetřelců“ je na první pohled líbivý, s květenstvím velikým jako kolo od vozu. O to více je ale agresivní, problematický a nebezpečný, a to nejen pro okolní rostliny, ale také pro člověka! Jak se jmenuje?

b) Z ciziny se k nám „přistěhoval“ také rak pruhovaný, který přenáší račí mor, ale sám je vůči němu imunní. Říká se mu také rak …………………………., podle země, odkud pochází.

3)

Máte chuť na chemicky ošetřené jablko? Nejspíš asi ne, viďte? Jedno z velkých nebezpečí pro biodiverzitu je intenzivní zemědělství a nadměrné používání chemických přípravků – hnojiv a pesticidů. Tyto přípravky, které mají chránit pěstované rostliny a plodiny (jako například zmíněná jablka) před nejrůznějšími rostlinnými nebo živočišnými škůdci, spíš ale přírodu ohrožují. Mohou totiž způsobit rozsáhlá znečištění půdy a vody (to když jsou „spláchnuty“ z polí do vodních toků), hynutí včel, otravu živočichů, kteří je pozřou, apod.

Mezi nejznámější pesticidy (tedy přípravky určené k hubení škůdců) patří herbicidy, fungicidy a insekticidy. Přiřaďte správný název k definici:

Přípravky na hubení hmyzu

Přípravky k likvidaci nežádoucích rostlin (plevelů apod.)

Přípravky proti plísním a houbovým chorobám

Přípravky na hubení hlodavců

4)

Biodiverzitu trápí také stále se rozrůstající dopravní síť. Výstavbou silnic a dálnic se krajina drobí na menší plochy („ostrůvky“), čímž se zmenšuje prostor pro život živočichů a rostlin a ubývá pestrosti a různorodosti. Zvířata se musí při hledání potravy či zimovišť přesouvat mezi těmito ostrůvky a mnohdy skončí pod koly aut. Jaké slovo se používá k popsání rozdrobenosti krajiny, způsobené sítí silnic a dálnic?

5)

Co hrozí zeleným plícím naší Země? Řeč je samozřejmě o stromech, které jsou důležitou součástí biodiverzity a bez kterých by na Zemi nebylo „dýchatelno“. Stromy vytvářejí kyslík, vstřebávají oxid uhličitý a jsou domovem pro mnoho živočichů. Jejich kořeny zpevňují půdu a dodávají jí živiny. Kácení stromů a odlesňování představuje jednu z hlavních příčin úbytku biodiverzity a významný zdroj emisí oxidu uhličitého.

Co je to oxid uhličitý? Klikněte zde!

Oxid uhličitý společně s několika dalšími plyny (vodní pára, metan) zadržuje teplo ze slunečního záření a vytváří kolem zemské atmosféry jakousi „peřinu“, pod kterou se udržuje přirozená teplota potřebná k životu. Jak se tomuto efektu říká?

Z komínů továren a výfuků automobilů je ale vypouštěno oxidu uhličitého víc, než může příroda „pobrat“. Vinou hromadění oxidu uhličitého a jiných plynů dochází dle mnoha vědců a odborníků k postupným klimatickým změnám, které mají nepříznivý dopad na životní prostředí. Jaký název se používá pro tento jev?

6)

Plyny, vypouštěné z komínů průmyslových podniků nebo třeba z výfuků aut, mají na svědomí ještě jedno velké zlo. Rozmočí se totiž v kapkách mraků, čímž zvýší přirozenou kyselost vody, a pak spadnou na zem v podobě tzv. kyselého deště. Překyselení půdy a vody působí odumírání a hynutí lesů, vymírání ryb ve vodních nádržích a dokonce má i nepříznivý dopad na lidské zdraví.

Které oblasti ČR byly nejvíce poškozeny kyselými dešti?

i k hory

u é hory

K e

„V létě jsme byli na výletě v Orlických horách, kde taky řádil kyselý déšť, a to vám řeknu, ty pahýly mrtvých stromů mám pořád před očima. Fakt hrozný pohled,“ povzdechla si Anča.
„Pro mě je hrozný pohled na mrtvá zvířata na silnicích…“ přidala se Klára.
„Nebo zvířata otrávená pesticidy, strejdovi takhle uhynuly včely,“ smutně dodal Pepa.
„Mě děsí skládky a zaneřáděný les,“ přidal se Honza. „A pytlačení!“

Nastalo ticho. Každý měl v hlavě jiný obrázek trpící přírody a nikomu z toho nebylo dvakrát veselo.

„Co s tím?“ probral se ze zamyšlení Pepa. „Určitě můžeme něco udělat, abychom přírodě pomohli, ale co?“

„To vymyslíme,“ řekla Anča a její hlas zněl překvapivě optimisticky. Tak optimisticky, že jí všichni uvěřili a chmurné myšlenky kamsi zahnali. Vždyť přeci nebyli členy EKOklubu pro nic za nic!