Harmonogram

Soutěž bude probíhat dle následujícího harmonogramu:

 • 1. listopadu – uzávěrka registrací a soutěžní zadání prvního týdne 
 • 8. listopadu - soutěžní zadání druhého týdne
 • 15. listopadu - soutěžní zadání třetího týdne  
 • 22. listopadu - soutěžní zadání čtvrtého týdne
 • po dobu trvání soutěže je možné vypracovat také tzv. Bonusový týden
 • 29. listopadu – 3. prosince – třídy mají možnost doplnit si jakékoliv chybějící zadání
 • 6. – 10. prosince – vyhodnocení v regionálním kole
 • 13. prosince – na stránkách soutěže budou zveřejněny správné odpovědi na soutěžní otázky a úkoly
 • 13. prosince – uveřejnění výsledků regionálního kola na webových stránkách soutěže
 • 13. – 15. prosince – vyhodnocení v celostátním  kole
 • 15. prosince - uveřejnění výsledků celostátního kola na webových stránkách