Pravidla soutěže

ÚVOD

Společnosti skupiny Veolia Voda Česká republika, a.s., Dalkia Česká republika, a.s., a Veolia Transport Česká republika, a.s., pořádají pro žáky 6. až 8. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií výchovně vzdělávací soutěž s názvem SOS Biodiverzita.

Soutěž informuje hravým stylem o jednom z nejvážnějších globálních problémů současnosti – ubývání biodiverzity. Prostřednictvím různorodých otázek a úkolů se děti seznámí s potřebnou terminologií (biodiverzita, ekosystém, udržitelný rozvoj, ekologická stopa apod.), s nebezpečími hrozícími biodiverzitě (globální oteplování, invazivní rostlinné a živočišné druhy, pesticidy, kyselé deště apod.) a posléze se způsoby, jakými mohou jako jednotlivci biodiverzitu chránit. 

Cílem soutěže je podpořit environmentální výuku a zároveň naučit děti aktivně pracovat s internetem a jinými zdroji informací.

Účast v této soutěži je bezplatná.